2

אפשרויות הרשמה:

הרשמת השראה

הרשמה עצמאית

מסלול השראה מקנה השתתפות בכל השיעורים הנלמדים (LIVE או מוקלט, בהתאם לבחירת התלמיד) בתדירות של אחת לשבועיים.

בנוסף, נשלח חומר קריאה בפורמט דיגיטלי אשר אינו חובה אך יכול להעשיר את הלמידה.

כמו כן, קיימת אפשרות להעביר למרצים שאלות ותגובות בין השיעורים דבר המאפשר למרצים להתייחס בשעורים למה שמעסיק את הלומדים.

* במסלול השראה ניתן לבטל את ההרשמה השנתית לתכנית גם לאחר שהתקיימו שני שיעורים ולקבל החזר כספי מלא (יש להודיע עד לתאריך 15.11.22).

* במידה ונרשמת באופן פרטני אך בהמשך התגבשה קבוצה של 8 ומעלה (כולל אותך) ממקום עבודתך – יש לפנות אלינו ונשמח להחזיר לך בדיעבד את ההפרש על מנת שיתאפשר לך גם כן להנות מההנחה הקבוצתית!

עלות שנתית בהרשמה עצמאית:
3204 ש"ח

267 ש"ח לחודש × 12 תשלומים

הרשמת צוות

הרשמה כקבוצה ממקום עבודה

מתוך רצון להנגיש את המרצים האיכותיים שלנו למטפלים העובדים במסגרות ציבוריות, נאפשר גם השנה הרשמה מוזלת לקבוצות של 8 מטפלים ומעלה, העובדים באותו מקום עבודה (מרפאה/שפ"ח/מחלקה וכו').

ניתן להירשם כהתארגנות עצמאית של חלק מהעובדים, או בהובלת מקום העבודה וישנן מסגרות שאף משתמשות בשיעורים שלנו כסמינר שנתי.
כך או כך כל תלמיד מקבל גישה עצמאית לשיעורים ואין הכרח לצפות במשותף.

* בהרשמה קבוצתית כל אחד מהמשתתפים יכול לבטל את ההרשמה לתכנית גם לאחר שהתקיימו שני שיעורים ולקבל החזר כספי מלא (יש להודיע עד לתאריך 15.11.22).

* על מנת לקבל הנחת קבוצה יש לבחור נציג מטעם הקבוצה שיפנה אלינו לקבלת קוד.

*במידה ונרשמת כבר במחיר מלא אך בהמשך התגבשה קבוצה של 8 (כולל אותך) ממקום עבודתך – יש לפנות אלינו ונשמח להחזיר לך בדיעבד את ההפרש על מנת שיתאפשר לך להנות גם כן מההנחה הקבוצתית!

*בהרשמתכם כחלק מקבוצה הנכם נותנים את הסכמתכם להעברת שמכם למוסד בו אתם עובדים כדי לוודא השתייכותכם אליו. 

עלות שנתית בהרשמה קבוצתית:
1440 ש"ח (במקום 3204 ש"ח)

רק 120 ש"ח × 12 תשלומים

הרשמת עמיתים

הרשמה כקבוצת עמיתים

אנו שמחים לאפשר למידה במחיר מוזל גם לקבוצות של 8 מטפלים ומעלה, המשתייכים לאותה קבוצת עמיתים.
|קבוצת עמיתים תוגדר כקבוצה שמתקיימת בה פעילות מקצועית כגון: הדרכה, למידה, התייעצות, הפניות הדדיות וכו'.
הנחה העמיתים תקפה גם לקבוצות של מטפלים אשר למדו יחד או לומדים יחד כעת במסגרת אחרת.

* בהרשמת עמיתים ניתן לבטל את ההרשמה השנתית לתכנית גם לאחר שהתקיימו שני שיעורים ולקבל החזר כספי מלא (יש להודיע עד לתאריך 15.11.22).  

* על מנת לקבל הנחת קבוצה יש לבחור נציג מטעם הקבוצה שיפנה אלינו לקבלת קוד.

עלות שנתית בהרשמת עמיתים:
1608 ש"ח (במקום 3204ש"ח)

134 ש״ח לחודש × 12 תשלומים

הרשמת השראה:

הרשמה עצמאית

מסלול השראה מקנה השתתפות בכל השיעורים הנלמדים (LIVE או מוקלט, בהתאם לבחירת התלמיד) בתדירות של אחת לשבועיים.

בנוסף, נשלח חומר קריאה בפורמט דיגיטלי אשר אינו חובה אך יכול להעשיר את הלמידה.

כמו כן, קיימת אפשרות להעביר למרצים שאלות ותגובות בין השיעורים דבר המאפשר למרצים להתייחס בשעורים למה שמעסיק את הלומדים.

הרשמת צוות:

גיבוש קבוצה ממקום עבודה

מתוך רצון להנגיש את המרצים האיכותיים שלנו למטפלים העובדים במסגרות ציבוריות, נאפשר גם השנה הרשמה מוזלת לקבוצות של 8 מטפלים ומעלה, העובדים באותו מקום עבודה (מרפאה/שפ"ח/מחלקה וכו').

ניתן להירשם כהתארגנות עצמאית של חלק מהעובדים, או בהובלת מקום העבודה וישנן מסגרות שאף משתמשות בשיעורים שלנו כסמינר שנתי. כך או כך כל תלמיד מקבל גישה עצמאית לשיעורים ואין הכרח לצפות במשותף.

הרשמת עמיתים:

הרשמה כקבוצת עמיתים

אנו שמחים לאפשר למידה במחיר מוזל גם לקבוצות של 8 מטפלים ומעלה, המשתייכים לאותה קבוצת עמיתים.

קבוצת עמיתים תוגדר כקבוצה שמתקיימת בה פעילות מקצועית כגון: הדרכה, למידה, התייעצות, הפניות הדדיות וכו'.

הנחה העמיתים תקפה גם לקבוצות של מטפלים אשר למדו יחד או לומדים יחד כעת במסגרת אחרת.

* במסלול השראה ניתן לבטל את ההרשמה השנתית לתכנית גם לאחר שהתקיימו שני שיעורים ולקבל החזר כספי מלא (יש להודיע עד לתאריך 15.11.22).

* במידה ונרשמת באופן פרטני אך בהמשך התגבשה קבוצה של 8 ומעלה (כולל אותך) ממקום עבודתך – יש לפנות אלינו ונשמח להחזיר לך בדיעבד את ההפרש על מנת שיתאפשר לך גם כן להנות מההנחה הקבוצתית!

עלות שנתית בהרשמה מוזלת:
2900 ש"ח (במקום 3204 ש"ח)

242 ש"ח לחודש × 12 תשלומים

* בהרשמה קבוצתית כל אחד מהמשתתפים יכול לבטל את ההרשמה לתכנית גם לאחר שהתקיימו שני שיעורים ולקבל החזר כספי מלא (יש להודיע עד לתאריך 15.11.22).

* על מנת לקבל הנחת קבוצה יש לבחור נציג מטעם הקבוצה שיפנה אלינו לקבלת קוד.

*בהרשמתכם כחלק מקבוצה הנכם נותנים את הסכמתכם להעברת שמכם למוסד בו אתם עובדים כדי לוודא השתייכותכם אליו. 

עלות שנתית בהרשמה קבוצתית:
עד לתאריך: 8.10.23
1284 ש"ח (במקום 3204 ש"ח)

רק 107 ש"ח לחודש × 12 תשלומים

* בהרשמת עמיתים ניתן לבטל את ההרשמה השנתית לתכנית גם לאחר שהתקיימו שני שיעורים ולקבל החזר כספי מלא (יש להודיע עד לתאריך 15.11.22).  

* על מנת לקבל הנחת קבוצה יש לבחור נציג מטעם הקבוצה שיפנה אלינו לקבלת קוד.

עלות שנתית בהרשמת עמיתים:
עד לתאריך: 8.10.23
1440 ש"ח (במקום 3204 ש"ח)

120 ש״ח לחודש × 12 תשלומים